Poznej sám sebe

Videopřednášky

Přednášky Šrí Mátadží 

Šrí Mátadží procestovala celý svět, aby na svých přednáškách předávala své poznání. Zde je malý výběr; z nichž první dvě jsou v původní délce a zatím neotitulkované, další videa jsou otitulkovaná zkrácená. Překlady dalších přednášek najdete v naší sekci Sahadžajóga - citáty. Více videí najdete na www.vimeo.com, pod klíčovým slovem "Mataji."

 

 

Síla čistého přání

 
Síla nevinnosti
 
Guru princip
 
 Bezmyšlenkové vědomí
 Sahasrára
Hmota a Duch
 Kundalini
 Realizace
 Realizace 2
 Levá a pravá strana
 Stav ducha
Pravá strana
 Pocit viny

 

 Největším guruem je láska
 Láska je úplným darem
 Síly Kundalini
 Jak meditovat
 Všechna učenost je ve vašem nitru