Poznej sám sebe

Čakry

Čakry jsou energetická centra, která jsou na mentální a citové úrovni zdrojem našich postojů a na úrovni tělesné jsou zdrojem našeho fyzického zdraví. Základních čaker je sedm a  každá má svou pravou, střední a levou část. Každá čakra je na jemné úrovni pokladnicí požehnání, která se však díky temnotě nevědomosti může stát i majetkem jednoho z černých jezdců, jak negativní síly, bránící duchovnímu vzestupu, pojmenovala autorka následující básně.

 

Nepřátelé ducha

6 jezdců přijíždí na silných koních
6 jezdců pod plášti skrývá své zbraně
6 jezdců má za to, že nevíme o nich,
Že jsme snad zapomněli na ně.

 

Ten první šíp vystřelí a uhání pryč
On dále už nemusí snažit se v ničem
Šíp sám pak ryje zem jak přeostrý rýč
Co zryje, je zasaženo chtíčem.

 

I druhý už vyjíždí ze svého stanu
Jen máchne kopím, a dost
Ten, komu zasáhne svádistánu
Pocítí na sobě krutost a zlost.

 

Třetí se rozhlíži, čeká než začne
Velký terč zelený už z dálky ho vábí
On nechává za sebou jen myšlenky lačné
Radost a štědrost s ním odejdou z nábí.

 

Ten čtvrtý s okovy čeká, on zná že
Lépe mu bojovat a honiti v tmách
A koho dohoní, silně ho sváže
Má pevné uzly a jméno má strach

 

Pátého samotáře jeden by se nelek´
On má však zbraně, co okem se nevidí
A koho zasáhnou, ten každému závidí
Přestává vnímat, že jsme jeden celek.

 

Šestý stojí opodál a jenom hru sleduje
Vtom se však rozhodne a útočí v tichu
Nepocítíš ani, že tu je
Roznáší však ješitnost a pýchu

 

Každý z těch jezdců si dokola cválá
Souží nás pýchou, závistí strachem či chtíčem
Bude stát na stráži, dokud nezjistí
Že nemá šanci na výhru v ničem.

Každý z těch jezdců jeden má klíč
A bez něj jen bude stát stranou
Překonej lačnost, zlobu a chtíč
Pak můžeš projíti branou.


A.Š.

 

 
 

První čakra - Muladhára 

požehnání: nevinnost, cudnost, spontánnost, moudrost

blokáda: chtivost, materialismus, agresivita
 

Druhá čakra - Swadhištána

Požehnání: tvořivost, čisté vědění, čistá pozornost

Blokáda: vzteh, hněv, nečisté vědění, posedlost


Oceán nevědomí - Void

požehnání: princip gurua, dharma - správné chování

blokáda: falešní guruové

 

Třetí čakra - Nábhí

požehnání: štědrost, spokojenost, pohostinnost, klid, princip hospodyně

blokáda: lakota, nervozita, uspěchanost


Čtvrtá čakra - Srdce

požehnání: odvaha, odpoutanost, estetické cítění,odpuštění, princip otce

blokáda: strach, připoutanost, malichernost


Pátá čakra - Višuddhi

požehnání: sladká řeč, božská diplomacie, princip kolektivity, pochopení principu Líla - božské hry, pochopení, že jsme nedílnou součástí celku

blokáda - závist, sarkasmus, ironie, agresivita slovní, fyzická, zjevná i skrytá


Šestá čakra  nalevo - Ego,

                     napravo - Superego

požehnání: odpuštění, bezmyšlenkové vědomí

blokáda: pocit, že jsme něco víc než ostatní nebo něco méně než ostatní,

touha po pomstě, myšlenkové řetězce, neustálý vnitřní dialog


Sedmá čakra - Sahasrára

požehnání: integrace, spojení s Všepronikající Silou, blaženost

blokáda: z nižších čaker