Poznej sám sebe

Bandhan

 

Bandhan je účinná ochrana našeho subtilního systému. Má dvě části a nejlépe funguje, když jej provádíte s plenou pozorností. Je možné si bandhan udělat kdekoliv, kde máte chvilku soukromí (třeba i na toaletě) několikrát denně, i několikrát za sebou. Kdykoliv cítíte, že nějaká situace, myšlenka nebo člověk narušuje vaši rovnováhu, nereagujte a jako první věc si udělejte bandhan. Bandhanem začínáme a ukončujeme každou meditaci.

     První část bandhanu je o tom, že pravou dlaní děláte kolečko kolem své levé dlaně. Začínáme opět v úrovni své první čakry, mírně nalevo. Postupujeme po celé délce své levé strany a celkem uděláme sedm malých koleček: pro každou čakru jeden a nad vrcholem hlavy uděláme pohyb, jako bychom zavazovali uzlík. Totéž uděláme napravo a nahoře uděláme dva uzlíky, a pak také pro střední dráhu a nahoře uděláme tři uzlíky.

Spojte si své dlaně na levé straně u boku, jako kdybyste chtěli tlesknout, a začnete poměrně pomalu nebo i svižně dělat pohyb kolem svého těla, který připomíná podkovu: začínáte nalevo v úrovni své první čakry, vrchol podkovy je nad vaší hlavou a končíte na pravé straně zase u první čakry, stejným pohybem se vracíte zpět k levému boku. Toto je ochrana pro první čakru. Celkem tento pohyb zleva napravo a zpět udělejte sedmkrát.

Pokud to cítíme jako příznivé, na závěr můžeme udělat takzvané namasté: pokloníme se Všepronikající Síle úklonem hlavy s rukama sepjatýma v úrovni srdce.