Poznej sám sebe

Proč Sahadžajóga

Sahadžajóga je spojení slov "sahadža" - spontánní, narozený s - a "jóga" - spojení. Sahadžajóga jako jediná začíná takzvanou Seberealizací, tedy meditací, během které každý může prožít svou podstatu a spojení se silou, která stvořila člověka a celý vesmír. Během meditace se na základě našeho přání pomocí jednoduchých vět probudí jemná mateřská energie Kundalini, která v každém člověku dřímá v křížové kosti, které Řekové říkali "sacrum" - posvátná. Tato síla bývá zobrazována jako had, protože ve spícím stavu čeká stočená ve třiapůl závitu. Jakmile se probudí, proniká energetickými centry - čakrami - a velice jemným způsobem je sama dává do pořádku. Tato síla je schopna proniknout i korunní čakrou, která je umístěna na vrcholu hlavy ve fontanelní kosti (z latiny "fontanel" - pramínek, studánka). Jakmile Kundalini touto čakrou pronikne, v mysli se rozhostí stav bez myšlenek.

 

Mám čisté přání,a proto jsem
obdarována Lotosem.
Lotosem, jehož květ a záře
se rozvíjí v mé Sahasráře.

Lotosem, jehož vůně sladká
mě provází jak Božská Matka.
Lotosem, jehož tisíc květů
jen díky Tobě Matko je tu.

A jenom díky Tobě mohu
najít svou cestu k Bohu. 

 A.Š.