Poznej sám sebe

Seberealizační cvičení

Pro meditaci Seberealizace si udělejte prostor 5-15 minut, vypněte si mobil, pohodlně se usaďte, vyzujte si boty. Pro navození atmosféry si můžete zapálit vonnou tyčinku a svíčku, ale není to nutné. Jednotlivé afirmace nechejte proznít ve svém nitru tak dlouho, jak to sami budete cítit. Během seberealizace budeme pokládat pravou ruku na levou stranu svého těla a ve svém nitru budeme komunikovat se svou duchovní silou Kundalini. Tato síla je mateřská, a proto ji můžeme oslovovat "Matko." Jednotlivé afirmace nejsou dogmata, jejich formulaci je možné mírně upravit, například je možné vynechat oslovení.

    Zavřete oči a sledujte svůj dech.
Pravou dlaň si dejte na srdce a zeptejte se: "Kdo skutečně jsem?" Odpověď možná přijde, možná ne.
Položte svou pravou dlaň na horní levou část břicha a zeptejte se: "Jsem svým vlastním mistrem?"
Posuňte pravou dlaň na dolní levou část břicha a zde požádejte: " Matko Kundalini, prosím, dej mi čisté intuitivní vědění."
S pravou dlaní na horní levé části břicha požádejte: "Matko Kundalini, dovol mi vnímat, že jsem svým vlastním mistrem."
S pravou dlaní na srdci požádejte: "Matko Kundalini, prosím, dovol mi vnímat, že jsem čistá duchovní bytost."
S pravou dlaní na levé straně krku: "Matko Kundalini, prosím, dovol mi vnímat, že já nejsem vůbec ničím vinna/vinnen."
S pravou rukou na čele: Já odpouštím všem i sama/sám sobě.
S pravou rukou na zadní části hlavy: "Matko Kundalini, prosím odpusť mi, jestli jsem kdy udělal/a něco proti Tvým zákonů, ať už vědomě, či nevědomě."
S pravou rukou na vrcholu hlavy zatočíme několikrát ve směru hodinových ručiček z pohledu shora, můžeme zatlačit a upřímně požádáme: "Matko, prosím, dej mi mou Seberealizaci, dej mi sebepoznání."
Pravou ruku zvedneme nad hlavu a v různé výšce vnímáme, co cítíme. To samé vyzkoušíme i levou rukou. Chvíli ještě sedíme bez myšlenek a sledujeme vjemy ve svých dlaních a na vrcholku hlavy.