Poznej sám sebe

Zpěv s Ananditou Basu

Workshop zpěvu s Ananditou Basu - mantry a jiné

 

Pomocí zpívání jednoduchých slabik se lze snadno dostat do meditace, což se nám na tomto workshopu v čajovně Wabi podařilo a  rádi předáváme ostatním následující tipy. Ppro úplné začátečníky máme info v rámečku úplně dole na této stránce včetně videa z youtube :-)

 1. skvělé uvolnění přináší i jen hluboké dýchání pravou dírkou a vydechování levou, a pak naopak. Nosní dírky je třeba otvírat a zatvírat palcem a ukazováčkem, tedy prsty, které reprezentují druhou a pátou čakru.
 2. zpěv slabik je provádíme s doširoka otevřenými ústy.
 3. zpěv nám musí v nitru rozhostit mír, jinak to nemá smysl.
 4. rytmus nám dává Šrí Šíva, je to kvalita levé stranysrdeční čakry.
 5. rytmus můžeme sebe i své děti učit jednoduchým střídáním rytmu s následujícími slabikami - taka taka dimi, nebo Džej Šrí Šíva, které prokládáme tlesknutím
 6. když mantru zpívá realizovaný člověk, pak to, co zpívá, je Pravda
 7. mantry zpíváme se správnou výslovností, protože přestože jsou Božstva laskavá, může se stát, že nebudou rozumět :-)
 8. mantru Om zpíváme jako AOM a každá písmeno má být zpíváno ve stejné délce jako zbývající dvě. A reprezentuje Šrí Mahakálí, O Šrí Mahasaraswatí, M Šrí Mahalakšmí. I každodenní zpěv "pouhého" AOM přináší blahodárné výsledky.
 9. zpěv sahadžajogínských mahamanter není o hlasitosti zpěvu, ale o prožitku v našem nitru.
 10. AOM pauza twaméva pauza sákšát pauza Šrí ... sakšát pauza Šrí Ádi Šakti a nyní co nejjemněji Mátádží, pauza Šrí Nirmalá, Devjei, pauza namo pauza namaha. Anandita vysvětlovala, že ve východní kultuře se starším lidem neříká jménem, není to dostatečně uctivé, říká se - matko, strýci atd, takže když říkáme jméno Mátadží, je nutné být v absolutní úctě a pokoře. Déví je jednotné číslo a když oslovujeme více sil, pak Dévjei, protože to je množné číslo. Když zpíváme Kundalini, je důležité prodloužit zvuk NI a vnímat, že toto je slabika Sahasráry a držet tam pozornost. (opravdu mě ohromilo, jaké divy dělají ty pauzy)                                                                                                                                                                                                                                 


  SARGAM (zpěv slabik, které představují čakry),

  ALAAP (tatéž melodie, ale jen áááááá)

  Podtržené sa značí vysoké sa

  SARESAREGAGA
  REGAREGAMAMAMA   
  GAMAGAMAPAPA
  PADHAPADHANINI
  DHANIDHANISASA
  SANISANIDHADHA
  NIDHANIDHAPAPA
  DAHAPADHAPAMAMA
  PAMAPAMAGAGA
  MAGAMAGARERE
  GAREGARESASA 
   
  SAMA
  REPA
  GADHA
  MANI
  PASA
  SAPA
  NIMA
  DHAGA
  PARE
  MASA

   

   
  SARE
  SAGA
  SAMA
  SAPA
  SADHA
  SANI
  SASA
  SANI
  SADHA
  SAPA
  SAMA
  SAGA
  SARE
  SASA

   


   
       

  Píseň pro děti a maminky

   

  SAGAPA

  DHAPAMAGAPA

  PASANIDHA

  PADHAMAA

  PANININI

  DHAPAGAPAAPAPA

  MAGAREPAAPAGA

  REGASAA

    

  Základní informace o tónech indické klasické hudby

   Každá čakra souzní s konkrétní slabikou. Vzestupná stupnice začíná od první čakry Muladháry a pokračuje až do Sahasráry takto: 

  1. SA
  2. RE
  3. GA
  4. MA
  5. PA
  6. DHA
  7. NI
  8. SA