Poznej sám sebe

Šrí Mátadží

Šrí Mátadží Nirmalá Déví, významná duchovní učitelka a zakladatelka Sahadžajógy, se narodila v den rovnodennosti v indickém státě Maharáštra v roce 1923. Během svého mládí se společně se svou rodinou aktivně účastnila boje za osvobození Indie. Vystudovala medicínu a poté, co vychovala své dvě dcery, v roce 1970 začala cestovat po celém světě, aby lidem předala duchovní poznání Seberealizace. Věřila, že každý má od narození právo poznat Pravdu, a proto do rozvoje svého meditačního hnutí investovala svou trpělivost, obrovské množství času a nemalé finanční prostředky.Díky Šrí Mátadží statisíce lidí poznaly, o čem vlastně mluvili prapůvodní proroci a inkarnace, a začaly vnímat jejich původní poselství, od kterého se dnešní organizovaná náboženství tolik odklonila. Statisíce lidí v dnešní hektické době bezcílného materialismu pocítily, že jejich život má konečně smysl a cíl, na který jakoby jejich duše čekaly celá staletí. Šrí Mátadží byla vynikající řečnice a bez poznámek a s jemným humorem dokázala svým posluchačům jednoduchým způsobem zprostředkovat proniknutí do podstaty věcí. Všechny její přednášky jsou průběžně digitalizovány, aby jejich neopakovatelná atmosféra zůstala zachována pro budoucí generace.

Založila významné indické instituce v oblasti charity, školství a umění, které stále fungují v jejím jménu. Několikrát navštívila i Českou republiku. Více na: http://www.mojemedunka.cz/clanek.aspx/medunka-informuje/clanek/sri-matadzi-nirmala-deviŠrí Mátadží Nirmala Déví

Radost se stočila do klubíčka
A usnula, jako když matka dítě hýčká
A všichni poznali, že náhle schází tu
Ta. co se stočila do tří a půl závitu

Léta jsme po ní toužili,
jen ve snech se nám zdála
Znovu a znovu jsme tu žili
a ona spala a spala a spala

I v temných zimách jsme doufali
že jednou přijde vesna
A v ní se zrodí ta, co probudí
spící radost ze sna

​Matka na Zem přišla a s ní všechny síly
Aby spící radost ze pro nás probudily
Matko, Ty za zvuků božské flétny
Vyvádíš svoje děti ze tmy

Dík Tobě celá Zem rozkvetla
Dík Tobě můžem jít do světla

A. Š.