Poznej sám sebe

Subtilní systém

Subtilní nebo-li jemný systém je přirozenou součástí každého člověka. Tvoří jej čakry, nebo-li energetická centra, a takzvané kanály, nebo můžeme říci dráhy. Po Seberealizaci je každý člověk schopen získat a prohlubovat své vibratorické vědomí, to znamená, že dokáže rozlišovat chladné či horké vjemy ve svých dlaních a v jednotlivých prstech, a tak může bez obtíží přesně diagnostikovat  blokády v konkrétních částech svého jemného těla nebo druhého člověka. Toto vibratorické vědomí uděluje duchovní síla Kundalini člověku, který má dostatečnou moudrost a soucit. Vibratorické vědomí získáváme za účelem našeho vzestupu, který je ve věku Vodnáře kolektivní, to znamená, že vzestup není určen jen pro pár vyvolených jedinců, ale pro celé lidstvo. Přesto každý z nás má individuální zodpovědnost za své vibratorické působení v tomto procesu a každý z nás má individuální povinnost udržovat svůj subtilní systém v pořádku pomocí meditace, bezmyšlenkového vědomí a v případě potřeby i pomocí očistných technik.

 

Subtilní systém se skládá ze tří drah (kanálů) - levý kanál se označuje jako Ida, začíná v první čakře a vede po levé straně páteře až do šesté čakry napravo, která se nazývá Superego. Pravý kanál se označuje jako Pingala, začíná ve druhé čakře, vede napravo podél páteře až do šesté čakry nalevo, která se nazývá Ego. Podle nákresu níže je vidět, že dráhy se v šesté čakře kříží a levá dráha zabočuje doprava a pravá doleva. Levý kanál je spojován s energií Měsíce a s naší tendencí přemýšlet o minulosti. Pravý kanál je spojován s energií Slunce a souvisí s naší tendencí plánovat a přemýšlet o budoucnosti. Přehnaná činnost těchto drah vede na levé straně k letargii a stagnaci, na pravé straně k uspěchanosti a neklidu. Přetíženost těchto drah způsobuje strach a zlost, protože levý kanál se ucpe zbytnělým Superegem, které nám vnucuje představu, že jsme horší než ostatní a že ani to nejlepší nestačí. A pravý kanál se zablokuje přebujelým Egem, které nám podsouvá představu, že jsme stejně vždycky lepší než ostatní, a proto máme právo vyžadovat, aby bylo vždy a za všech okolností po našem. Naštěstí díky Seberealizaci se v našem systému vybuduje třetí dráha - zlatá střední cesta - Sušumna. Tato dráha nám dává rovnováhu. pouze tato dráha vede do sedmé čakry a dává nám spojení s Všepronikající Silou. 

Na každé dráze je celkem sedm čaker stejného jména, to znamená, že každá čakra má svou levou, pravou a střední část. Jak je vidět na nákresu, každá čakra souvisí s konkrétními prsty a s konkrétní oblastí na těle, což je důležitý diagnostický nástroj.
subtilní systém,čakry

Rovnováha levé strany

Rovnováha levého energetického kanálu se projevuje radostí. Je to stav, ve kterém už nejsme hostiteli ani strachu, ani únavy, ani sebelítosti. Pro nastolení rovnováhy levé strany je možné zaprvé ukáznit své myšlenky například mantrou "Ty ne," - jak přijde myšlenka, touto krátkou větou ji vykážeme za hranice své mysli. Neodbytné myšlenky pak můžeme vykázat jednoduchou meditací, během které máme pravou ruku svěšenou k zemi a levou otočenou dlaní vzhůru necháme volně spočívat na své noze. Tímto způsobem dovolíme, aby se všechny myšlenkové řetězce ztratily do Matky země.

 

Rovnováha pravé strany

Rovnováha pravé strany se projevuje pokojnou činností, slovy zenu "nečinností v činnosti." Je to stav, kdy v naší mysli nekraluje neklid, touha po zadostiučinění, ani agrese. Pro nastolení rovnováhy pravé strany je možné opět ukáznit své myšlenky technikou "Ne ty" a jednoduchou meditací, během které necháme pravou ruku volně spočívat na noze, dlaní otočenou vzhůru a levou ruku ohneme v lokti a nasměrujeme k nebi nebo ke stropu. Tímto způsobem dovolíme, aby všechny myšlenky zpracoval element Vzduchu.